Latest

Zakat Fitrah

Pengertian Zakat Fitrah Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Pengertian Zakat Orang Islam
Read More
Skip to toolbar